(Wrocław, o7/o9/2o16) w sprawie traktowania Antka z Jaźwiny, ze względu na wózek elektryczny. interwencję podejmowało Radio Wrocław. dziś o tym też Gazeta Wyborcza. po zaznajomieniu się ze sprawą, rozmowach z Mamą – wyrażam też poparcie w materiale Uwagi TVN. jednocześnie, jak w trakcie wszystkich swoich działań opowiadam o pozytywnych przykładach. choćby swojej edukacji, w tzw. powszechnych szkołach, a było to już… szmat czasu temu, a także o nieustającej potrzebie realizacji kampanii społecznych z #ngo. żeby pokonywać najtrudniejsze, mentalne bariery i włączać, zapobiegając wykluczeniu. więcej w tekście i wkrótce w Uwadze, w TVN.