(Wrocław, 21/11/2016) 👍Seminarium w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej Seminarium, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza organizowane z okazji jubileuszu Wrocławskiego Programu Zatrudniania Wspomaganego. w 2001 roku Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z samorządem miasta Wrocławia rozpoczął w Polsce wdrażanie modelu zatrudniania wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością. po 15 latach realizacji usług zatrudniania wspomaganego zespół trenerów pracy wspomaganej pragnie podsumować swoje bogate doświadczenia i przy udziale osób realizujących i wspierających podobne działania w całym kraju rozpocząć debatę na temat rozwoju w Polsce tej najbardziej efektywnej formy zatrudnienia osób o największych trudnościach we włączeniu się w otwarty rynek pracy.

#wroclaw #bezbarier #wpraktyce #ostoja #trener #ngo #skrzynianadaje
fot. Zbigniew Skrzyński