(Warszawa, 26/o9/2016) ▶️dokładnie przed momentem, w imieniu Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza odebrałem z rąk Prezydenta Polski Andrzeja Dudy nagrodę w konkursie Lider Dostępności. miasto Wrocław otrzymało ją za nowy, bezpieczny trakt dookoła wrocławskiego Rynku, nazywany przez media „szpilkostradą”. ✌️👌⚡️😀kategoria to Przestrzeń Publiczna. nagrodę w konkursie – organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich i Fundację Integracja – przyznała Kapituła złożona z urbanistów i specjalistów z zakresu dostępności architektonicznej i projektowania uniwersalnego oraz przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP.🏆

💪👉jestem szczególnie wzruszony bo płyta Rynku, a zatem zwiększenie jej powszechnej dostępności była jednym z moich priorytetów, gdy zostałem powołany na stanowisko w 2010 roku. podczas pierwszej rozmowy przedstawiłem tę sprawę Szefowi. odparł wtedy, jak i wielu momentach później: „działaj, a ja cię będę wspierał”. będę to zawsze powtarzał, bez specjalnego kontraktu na PR, po prostu – bez tego wsparcia – wiele pozostałoby marzeniami, a stało się wyzwaniami. Trakt – zrealizowaliśmy! to był żmudny proces, ale w pełni transparentny, w absolutnej partycypacji z organizacjami pozarządowymi i ekspertami. rozpoczęliśmy od analizy różnych rozwiązań, potem testów próbnej spoiny żywicznej, kolejnych analiz, by jak mówi środowisko osób z różnymi niepełnosprawnościami – znaleźć najlepsze rozwiązanie. takie, które jest bezpieczne i ułatwia poruszanie się rodzicom z dziećmi w wózkach, osobom o kulach, w-skersom, niewidomym, starszym, a i z radością przyjmują je panie poruszające się na szpilkach.

👉👌👏✌️wdzięczny jestem za wsparcie osobiste w UM Wrocławia: od Prezydenta Rafała Dutkiewicza, Anny Szarycz, Wiceprezydent, dyrektorów: Jacka Sutryka Departamentu Spraw Społecznych, Jacka Barskiego Departament Architektury i Rozwoju, w końcu Elżbiety Urbanek Departament Infrastruktury i Gospodarki z którą jeszcze przed przetargiem uzgadnialiśmy wiele szczegółów, aktywnym Drużyną z Wydziału Komunikacji, ARAW-u i – a jakże! – Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta z dyr. Sławomirem Gonciarzem i Ewą Mazur na czele! to naprawdę wielka, wspólna robota! wszak tylko #razem można więcej!
szczegóły: http://blogi.wroclaw.pl/miejsca/trakt-na-rynku-juz-nas-nie-podzieli/

👍pomysł budowy ścieżki na Rynku poparli m.in.: od wielu, wielu, wielu lat zaangażowany w aktywizacje osób z niepełnosprawnościami Sławomir Piechota – poseł na ‎Sejm RP, Krzysztof Peda – wówczas przewodniczący wrocławskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i prezes Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” stale zabiegający o aktywizację osób niepełnosprawnych, Leszek Kopeć – niewidomy dziennikarz i pedagog, wtedy wiceprezes Polskiego Związku Niewidomych, Łukasz Banaszak – ekspert Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w ‎European Disability Forum, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Grzegorz Kozłowski – przewodniczący Towarzystwa Pomocy ‎Głuchoniewidomym, prezes Fundacji Osób Słabosłyszących, członek Rady Konsultacyjnej przy prezesie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Paweł Napora – prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego i wtedy sekretarz Wrocławskiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Agata Roczniak – w-skerka, modelka i pracująca mama, dziś przewodnicząca Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, Jowita Szpila – mama z dziećmi w wózku i Tomasz Stefanicki – oficer pieszy w Urzędzie Miejskim ‎Wrocławia.👏👍

ze swojej strony dziękuję również za udział w wyjazdowych konsultacjach Arielowi Fecykowi – wiceprezesowi Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości”, i Michałowi Fitasowi – wiceprezesowi Klubu Kibiców Niepełnosprawnych i w poprzedniej kadencji wiceprzewodniczącemu Wrocławskiej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz ekspertom ze Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych Aktywni Wrocław: Jackowi Wierdakowi i Darkowi Syczowi, którzy wyrazili pisemną aprobatę dla rozwiązania, potwierdzili celowość konsultacji i tego rozwiązania.👌👌⚡️

👉więcej:📖
http://http/www.wroclaw.pl/trakt-wokol-rynku-juz-gotowy
↘️ http://www.integracja.org/lider-dostepnosci/

🎙Piotr Pawłowski, prezes ogólnopolskiej i prężnej Fundacji Integracja komplementował trakt mówiąc, że to rozwiązanie na poziomie europejskie, którego mogą pozazdrościć Wrocławiowi wielkie metropolie Europy.
🍸✈️chwila radości i pędzimy dalej, do konkretnych działań!
👏👌oczywiście gratulujemy nagrodzonym w innych kategoriach i szczególnie Gdyni ✌️
#wroclaw #wroclove #bezbarier #wpraktyce #ngo #skrzynianadaje #skrzynimiejsca #w_skersi #w_skers #rynek #warszawa #wawa #prezydent #nagroda
#info #read
KONKURS ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY
Fundacji Integracja i Towarzystwa Urbanistów Polskich
Celem Konkursu jest promowanie projektowania uniwersalnego oraz najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych w zakresie dostosowania budynków i przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

fot. Piotr Kosior