(Wrocław, 23/11/2016) rozmawiamy: Wokół Zaułka – spotkanie konsultacyjne.
wroclaw.pl 👉Spotkanie stanowi element profesjonalnych warsztatów architektonicznych organizowanych przez SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia w ramach projektu AKU.URA MIASTA.

Koncepcje zagospodarowania opracują biura architektoniczne: ArC2, ISBA, Maćków PP, VROA-CH+. Prace ocenią eksperci: przedstawiciele SARP O/Wrocław, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, mieszkańców.
organizatorzy: SARP – Oddział we Wrocławiu we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia more▶️ https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wokol-zaulka
i tak sobie myślę, przypominając hasło Żywej Biblioteki, że #dialog – grozi… zrozumieniem.
#wroclaw #wroclawrozmawia #bwa