(Wrocław, 28/o7/2o16) 👉…, a tymczasem na ul. Św. Antoniego o… Świętym Spokoju. konkretniej o wyciszeniu ruchu samochodowego. pomysł jest wspólny Akcji Miasto i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, wsparcie miejskie zrodziło po spotkaniu u wiceprezydenta, którym jest Maciej Bluj. 👍
👉👌potem nowe rozwiązanie wystawione było do szerokich konsultacji, na etapie projektowym. także dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. m.in. rozmawiałem z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta o ilości tzw. kopert – miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. analizowaliśmy też odpowiednie kąty nachyleń przy rampach, itd. do projektu uwag nie zgłaszał także zapoznany z nim indywidualnie prezes Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych – Piotr Dąbrowski. organizacja mieści się przy ulicy prowadzącej do Promenady Staromiejskiej.

dziś jeszcze raz mówiliśmy o niuansach, teraz czas na realizację, a potem czas na sprawdzian w praktyce.
http://www.wroclaw.pl/ulica-swietego-antoniego-na-nowo-proj…
#wroclaw #bezbarier #wroclove #antoniego #konsultacje #parycypacja #ngo #skrzynianadaje #razem – można więcej!👍👏
fot. Zbigniew Skrzyński