(Wrocław, 25/o5/2o16) razem z Anną Szarycz, Wiceprezydent Wrocławia spotkaliśmy się dzisiaj na I Posiedzeniu Wrocławskiej Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych – nowej kadencji.

http://blogi.wroclaw.pl/miasto/mamy-nowa-rade-ds-osob-niepelnosprawnych
spotkanie miało uroczysty charakter i było okazją do podziękowań dla dotychczas aktywnie pracującej, w składzie:
Dorota Nawrot-Rudnicka, Stowarzyszenie Marfan Polska;
Paweł Napora, Dolnośląskie Forum Integracyjne;
Krzysztof Peda, Prezes Stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości;
Michał Fitas, Wiceprezes Klubu Kibiców Niepełnosprawnych.
reprezentując Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, powołującego to gremium, jako zaszczyt odbieram współpracę z Wami – uzupełniając jako piąta osoba – skład minionej i nowej Rady.


wręczyliśmy więc listy od Prezydenta z podziękowaniami za współpracę, a także z gratulacjami dla powołanych. w ślad za opiniami Zespołu Rekomendującego (Paweł Napora, Dolnośląskie Forum Integracyjne, dotychczasowy przewodniczący Rady, Krzysztof Bojda, prezes Fundacji Hobbit, Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Wrocławia, Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Biura ds. Partycypacji UM Wrocławia, Kornelia Kasprzyk, wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia, Andrzej Mańkowski, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, B.Skrzyński) i Zarządzeniem Prezydenta nową Radę tworzą:
Agata Roczniak – przedstawiciel Fundacji Evy Minge Black Butterflies; nowa Przewodnicząca
Adam Komar – przedstawiciel Fundacji Potrafię Pomóc; dalsze wyrazy wsparcia!
Jacek Śmigiel – przedstawiciel Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, nowy Sekretarz;
Ryszard Kuczyński – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego; nowy Wiceprzewodniczący
trochę pomówiliśmy o działaniach i dokonaliśmy wyboru władz 👍😀
w spotkaniu wzięły także osoby, z którymi ściśle współpracujemy na co dzień: Kornelia Kasprzyk, wicedyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia i Andrzej Mańkowski, wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.