(Warszawa, 23/o3/2o16) zaczynamy pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Rzecznika Praw Obywatelskich. o konkretnych działaniach Adama Bodnara i Jego zespołu. m.in. o wsparciu osób z niepełnosprawnością – także intelektualną, które są osadzone w więzieniach, Trybunale Konstytucyjnym i spotkaniach regionalnych.
trudno w tym Biurze, a i w tym czasie wyabstrahować od wolności i praw człowieka. w skład grona ekspertów wchodzą m.in.: Henryk Wujec, Janina Ochojska – Okońską (kiedyś u schyłku lat 90-tych współorganizowaliśmy we Wrocławiu, z Parlamentem Młodzieży Wrocławia manifestację przeciwko przemocy), profesor Janusz Czapiński i Jurek Owsiak (ale czas biegnie, na początku XXI w. rozmawialiśmy o programach telewizyjnych, współpracy…).

z zaszczytem przyjąłem zaproszenie – laureaci nagrody RPO im. Pawła Włodkowica uczestniczą w Radzie Społecznej – dzielę się więc wrocławskimi doświadczeniami. cieszę się, że Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich – monitorujący wdrażanie Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, podtrzymuje swoje priorytety związane z wspieraniem osób z niepełnosprawnościami. także we współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tworząc raporty… to ważne, żeby na tak wysokim i istotnym szczeblu mieć wsparcie. niemniej istotne, żeby RPO mógł liczyć na to samo z drugiej strony!
#rpo #radaspoleczna #warszawa #warsaw #wroclaw #wroclove #bezbarier #wolnosc #prawaczlowieka #konwencja #onz #raport #wspolpraca #razem – można więcej!