(Wrocław, 15/11/2o16) #asytentura i #przerwaregenarycjna to główne tematy seminarium i dwudniowych warsztatów, które dziś rozpoczęliśmy w Centrum Rozwoju Zawodowego #KrzywyKomin. ich założeniem jest popularyzacja usług asystenckich i przerwy regeneracyjnej, w szczególności nawiązując do dobrych praktyk gości z Islandii i Norwegii. tematyka jest również związana z rozwojem współpracy polskich i zagranicznych organizacji w ramach Koalicji na rzecz Usług Asystenckich oraz International Short Break Association. była też okazja do podzielenia się wrocławskimi działaniami i… podziękowania Fundacji Imago i Fundacji Eudajmonia.

mimo braku rozwiązań systemowych w skali kraju, z tymi podmiotami – w ramach miejskiego projektu – staramy się wypełniać lukę. finansując, w tym roku, ze środków PFRON, w gestii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
#wroclaw #bezbarier z #ngo #wpraktyce bo #razem – można więcej! #skzynimiejsca #skrzynianadaje #wroclove #partycypacja