(Wrocław, o2/12/2016) piątek to bynajmniej nie czas zatrzymania. w ramach 70-lecia AWF rozpoczynamy Międzynarodową Konferencję pt.: AKTYWNOŚĆ RUCHOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.ważne tematy, za sprawą organizatorów, którymi są: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu i Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu.

wsparcie miejskiego projektu: środki PFRON w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
#wroclaw #bezbarier #wpraktyce #mops #awf #ngo #pfron #start #twk