(Wrocław, o9/o6/2o16) dziś w imieniu Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, miałem przyjemność razem z przedstawicielami pozostałych Patronów Honorowych (Doradcy Wojewody Dolnośląskiego, Pełnomocnika Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych) i gospodarza miejsca: Profesora Marka Bojarskiego, Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego otworzyć Międzynarodową Konferencję Naukową. tytuł: „Jakość życia Osób Niepełnosprawnych u progu XXI wieku”.

dwudniowe spotkanie ma służyć aktywizacji środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób z niepełnosprawnością. ma też zwrócić uwagę na przełamywanie barier, na różnych płaszczyznach: m.in. ekonomicznej, czy społecznej. mówiliśmy o tym co już zrealizowane, rozwoju miasta, uczelni – pozytywnych zmianach i tym, co jeszcze przed. 👍👍
konferencję organizuje Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny, Fundacja Nie widzę problemu i SKN Rising Business Leaders
fot. Zbigniew Skrzyński