5 maja to Europejski Dzień Walki o Godność i Równe Prawa Osób Niepełnosprawnych. Tego dnia do ścisłego centrum Wrocławia przeniesiono trzy krasnale – W-skersa, Głuchaka i Ślepaka, a wiodący producent wózków z Trzebnicy – Vermeiren Polska, przekazał dla ogrodu botanicznego wózki inwalidzkie. Pod wejściem do Muzeum Miejskiego mówiono m.in. o przystosowaniu nowego stadionu, budowanego na wrocławskich Maślicach

– Są pewne normy, które nakłada na nas prawo, Unia Europejska, a UEFA także w tej kwestii nie odbiega od oczywistych powinności – opowiadał Michał Janicki, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, a także pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Euro 2012. – Poza tym kiedy jeszcze Sławek Piechota pracował w Urzędzie Miejskim bardzo pilnował, aby dbano o sprawy osób niepełnosprawnych i wypracował pewne normy – podkreślał. 

Przenosiny skrzatów

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje różne projekty łamiące negatywne stereotypy postrzegania osób niepełnosprawnych, m.in. od 2005 roku kampanie społeczną „Wrocław bez barier”. Poza działaniami aktywizującymi osoby niepełnosprawne niezwykłą inicjatywą, łamiącą bariery mentalne było odsłonięcie trzech wrocławskich krasnali: W-skersa, poruszającego się na wózku, któremu miałem przyjemność nadać imię od wymyślonej przeze mnie nazwy i programu W-skersi w programie I TVP, a także kolejnych głuchego i niewidomego. Skrzaty często się jednak gubiły i ostatnio przy przejściu podziemnym na ulicy Świdnickiej pozostał tylko w-skers. Na szczęście akcje ich poszukiwania organizowana razem z młodzieżą z Centrum Wolontariatu Miejskiego i nagroda wyznaczona przez posła Sławomira Piechota przyniosły pożądany efekt i dwa pozostałe także się znalazły.

Wszystkie zostały we wtorek przeniesione pod wejście do Muzeum Miejskiego na wrocławskim Rynku. Stoi tam już 100 razy mniejsza miniaturka wrocławskiego Ratusza. Na ten pomysł wpadł Marcin Sokołowski, szef dolnośląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Dzięki temu projektowi osoby niewidome mogą „zobaczyć rękoma” jak zbudowany jest oryginał. Często także małe dzieci oglądają dzięki miniaturce piękno oryginału. Krasnale niedaleko Ratusza mają także pomóc o dbanie o interesy osób niepełnosprawnych we wrocławskim magistracie 

Wózki od Vermeirena

Podczas konferencji zostaną przekazane wózki inwalidzkie dla ogrodu botanicznego. Dzięki temu osoby mające problemy z poruszaniem się będą mogły z nich skorzystać. We Wrocławskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych rozpoczęto działania aby ogrody zoologiczne i botaniczne były przystosowane dla osób niepełnosprawnych, starszych i młodych mam z małymi dziećmi. – Nasz ogród już się zmienia – mówił profesor Tomasz Nowak, dyrektor wrocławskiego ogrodu botanicznego. Obecnie w grupie ekspertów, m.in. osób poruszających się na wózkach, oceniamy co jeszcze można zmienić w jednym z piękniejszych miejsc we Wrocławiu. A póki co można już skorzystać z profesjonalnego i nowego sprzętu przekazanego przez firmę Vermeiren Polska. – Oczywiście nie trzeba było nas do tego długo przekonywać – opowiadał ze znaną sobie skromnością szef firmy Sławomir Golec, szef firmy, która od lat wspiera działania społeczne Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. – Działania służące przyjazności i otwartości obu ogrodów to efekt działań podjętych w ramach projektu „Równe szanse 2009” – dodawał Paweł Napora, koordynator programu „Wrocław bez barier”. Wkrótce kolejne wózki mają zostać przekazane do ogrodu botanicznego i wrocławskiego ZOO. 

5 maja – to dzień, który od początku lat dziewięćdziesiątych jest w całej Europie obchodzony jako Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Zaczęło się we Francji, gdzie po raz pierwszy odbył się pod nazwą „Spotkanie z godnością" („Randez-vous de la Dognite”). To dzień, w którym wyrażany jest stanowczy sprzeciw wobec dyskryminacji niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie a także w życiu codziennym.

Nie chodzi bowiem o litość, a o umożliwienie w-skersom codziennej realizacji w życiu zawodowym, społecznym i spełnianiu swoich pasji!

Bartłomiej Skrzyński