(Wrocław, 29/o6/2o16) I Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu. tym razem o zdrowiu, zmianach systemowych. mam wrażenie, że nieustannie aktualne jest hasło z Żywej Biblioteki. #dialog – grozi zrozumieniem, a ważny jest człowiek. wspieramy, jako miasto Wrocław tego typu projekty. #wroclawrozmawia #wroclaw #bezbarier #razem – można więcej!

fot. Zbigniew Skrzyński