(Wrocław, 11/o4/2o16) Centrum Sektor 3 – współfinansowane przez miasto Wrocław i prowadzone – zostało uroczyście otwarte 10 kwietnia 2007 roku. to tu w byłej zajezdni tramwajowej, fajnym miejscu na mapie #Wroclove odbyło się wiele ważnych spotkań i konferencji, Wrocławskich Grup Dialogu Społecznego – także ds. aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, swoją aktywność i wsparcie uzyskiwały różne organizacje pozarządowe, seniorzy. nieprzerwanie liczba 3 przewija się przez Sektor 3 – nomen omen. jak pisał w zaproszeniu Grzegorz Tymoszyk, koordynato Centrum Sektor 3 i prezes Fundacji Umbrella, uznał ją za szczególną. dlatego w Sektorze nie świętuję się „okrągłych rocznic”, ale spotyka na okolicznościowych uroczystościach co 3 lata. 3×3 lata Sektora 3!

ze swojej strony kłaniam się nisko Wrocławskiemu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, dziękuję za lata fajnej współpracy. szacunek za „już”, z nadzieją na „dalej” 🙂
„Pamiętając o tym, że aktywność obywateli jest podstawą demokracji, wspieramy powstawanie i rozwój wrocławskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych. W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe” – Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3.
była okazja to dobrych wspomnień, także o współpracy ngo z wrocławskim samorządem, podziękowań. przypomnienia Ojców Chrzestnych Sektora 3: Beata Bernacka, wicedyrektor Biura ds. Partycypacji UM Wrocławia, Sławomir Piechota, poseł na Sejm RP, Bohdan Aniszczyk radny miejski, dobrego Ducha w postaci Władysława Sidorowicza, fundatorów jak Krzysiek Bojda, szef Fundacji Hobbit, wielu, wielu działajacych jak Jurek Michalak z Zarządu Województwa Dolnośląskiego. tylko w 2016 roku Wrocławskie Centrum Sektor 3 odwiedziło, korzystając ze wsparcia ponad 2 tys. osób z ponad 200 #ngo, dlatego i dzisiaj na #3×3 byliśmy #razem bo wtedy można więcej #wroclaw #wroclove #inkubator #bezbarier

fot. Zbigniew Skrzyński