(Wrocław, 2016.01.08) piękne dzieło powstało we Wrocławiu. wzruszam się gdy o tym piszę/mówię bo chodzi o dzieciaki. o dobrą i fajną pomoc. czasem tym, którym trudno o nadzieję, a jednak – wbrew przeciwnością – ją mają. Przylądek Nadziei to wielki przylądek! jako wyjątkowy honor przyjmuję współpracę z Główną Architektką i Szefową tego Miejsca, którą jest Pani Profesor Alicja Chybicka, wielki szacunek dla całej Fundacji, Donatorów.

#wielkiedzieło – w każdej sprawie, jestem do dyspozycji. z czapką, na jednym kole. dla Was – zawsze!
wzruszony, wspólnie z Zacnym Gronem Dobrych Ludzi, wziąłem dziś w udział w mszy św., odprawionej przez arcybiskupa Józefa Kupnego Metropolitę Wrocławskiego. okazja była wyjątkowa. poświęcenie „ściany pamięci Jana Pawła II”. jak słusznie pisała Profesor Alicja: Wielkiego Człowieka i Przyjaciela Chorych. #wroclaw #przyladeknadziei #bezbarier#razem (bart) fot. Z. Skrzyński