(Wrocław, 2015.12.20)  koncert, koncert, koncert! Podziel się kolędą w Centrum Kultury Wrocław – Zachód. na scenie piękne dźwięki wrocławskich artystów, także z różnymi niepełnosprawnościami. przestrzenie sztuki nie znają barier. te największe ciągle są w głowach.
zabrzmiały więc…. Jest taki dzień…. Kolęda dla nieobecnych…, ale i All I Want For Christmas Is You…

na zaproszenie CK Wrocław – Zachód, miałem przyjemność łączyć występy artystów, prowadząc koncert – wspólnie z Renatą Tokarską z wrocławskiego Centrum Kultury. wszystko w ramach projektu „Wykluczeni z kultury” (choć tak naprawdę włączani w kulturę, trwa od lat…). realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz dofinansowany przez Europejską Stolicę Kultury – Wrocław 2016, jako propozycja programu ESK dla osób niepełnosprawnych. założeniem projektu jest udostępnienie szeroko pojętej kultury osobom niepełnosprawnym zapewniając im możliwość uczestniczenia w integracyjnych wydarzeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych między innymi dzięki metodzie audiodeskrypcji oraz napisom dla niesłyszących.
Współorganizatorzy projektu: Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących, Polski Związek Głuchych i Polski Związek Niewidomych. fot. Paulina Szuta
#eskiscoming #esk #wro2016 #wroclove #wroclaw#bezbarier #centrumkultury #kultura #koncert#koledy #kolęda #kolędowanie #razem #warto#skrzynimiejsca